Διαβάστε το επίσημο έγγραφο

από τη Δ/νση Σπουδών του υπουργείου παιδείας

εδώ.

[https://docs.google.com/file/d/0B1c-reg-pcdyQktQVnhmb1RTcjQ/edit]