Ταξινομικός αριθμός

Ο αριθμός που μας δείχνει τι είδους βιβλίο είναι

ανάλογα με τις δέκα τάξεις του δεκαδικού συστήματος Dewey.

Έχει τουλάχιστον τρία ψηφία.

Θυμήσου πως στο βιβλίο εισαγωγής βρίσκουμε τον ταξινομικό αριθμό στη στήλη Α.

 

Π.χ.

181.1 πρόκειται για βιβλίο φιλοσοφίας ή ψυχολογία

510 πρόκειται για βιβλίο φυσικών επιστημών ή μαθηματικών

738.09 πρόκειται για βιβλίο καλών τεχνών

ΕΜ πρόκειται για ελληνικό μυθιστόρημα

AU για οπτικοακουστικό υλικό

Ε πρόκειται για βιβλίο σε απλά αγγλικά

Ταξιθετικό σύμβολο

Στη ράχη κάθε βιβλίου της σχολικής βιβλιοθήκης υπάρχει το ταξιθετικό του σύμβολο. Είναι ο συνδυασμός του ταξινομικού αριθμού και των τριών πρώτων γραμμάτων του επιθέτου του συγγραφέα.

 

Π.χ.

ΞΜ END πρόκειται για ένα ξένο μυθιστόρημα, δηλαδή ένα λογοτεχνικό βιβλίο

και το όνομα του συγγραφέα του αρχίζει από τα γράμματα E, N, D

ο συγγραφέας του λέγεται Michael Ende

 

 

265.5 ΦΑΡ πρόκειται για ένα βιβλίο θεολογίας, δηλαδή ένα επιστημονικό βιβλίο, και το όνομα του συγγραφέα του αρχίζει από τα γράμματα Φ,Α,Ρ

ο συγγραφέας του λέγεται Φιλόθεος Φάρος

 

938.3 OST πρόκειται για ένα βιβλίο ιστορίας, δηλαδή ένα επιστημονικό βιβλίο, και το όνομα του συγγραφέα του αρχίζει από τα γράμματα O, S, T

ο συγγραφέας του λέγεται Georg Ostrogorsky