Το Google Streetview είναι διαθέσιμο και για την Ελλάδα.

Η Google κατέγραψε τους δρόμους των περισσότερων περιοχών της Ελλάδας το 2009

και στη συνέχεια το 2011.

Σήμερα όλοι οι χάρτες είναι διαθέσιμοι.

Για να δείτε φωτογραφίες του δρόμου που θέλετε, σύρετε το κίτρινο ανθρωπάκι πάνω στο χάρτη,

στο σημείο ακριβώς που θέλετε

Οποιοδήποτε μέρος του χάρτη εμφανίζεται πρασινωπό. σημαίνει ότι

αυτές οι περιοχές έχουν συμπεριληφθεί από Streetview.
Μόλις πέσει το κίτρινο ανθρωπάκι, μπορείτε να περπατήσετε το δρόμο σε πλήρη οθόνη.