ΠΗΓΗ:

http://dianeravitch.net/2014/05/31/finnish-schools-not-relying-on-ed-tech/

 

Caitlin Emmaof Politico.com paid a visit to Finland and was surprised to discover that teachers are not depending on educational technology. By contrast, American schools are spending billions of dollars on tablets, laptops, and other devices.

She writes:

“Finnish students and teachers didn’t need laptops and iPads to get to the top of international education rankings, said Krista Kiuru, minister of education and science at the Finnish Parliament. And officials say they aren’t interested in using them to stay there.

“That’s in stark contrast to what reformers in the U.S. say. From President Barack Obama on down, they have called education technology critical to improving schools. By shifting around $2 billion in existing funds and soliciting $2 billion in contributions from private companies, the Obama administration is pressing to expand schools’ access to broadband and the devices that thrive on it.

“School districts nationwide have loaded up students with billions of dollars’ worth of tablets, laptops, iPods and more on the theory that, as Obama said last year, preparing American kids to compete with students around the globe will require interactive, individualized learning experiences driven by new technology.”

(Since the research on the benefits of technology is sparse, it is likely that the heavy U.S. investment in technology is driven by something other than research.)

The Finnish secret:

recruiting excellent students into the teaching profession, which is respected and prestigious; according the teachers professional autonomy; working closely with the educators’ union to promote better education; no standardized testing until the end of high school; no charters; no vouchers.

Read more: http://www.politico.com/story/2014/05/finland-school-system-107137.html#ixzz332KBNyYL

 

Ελεύθερη μετάφραση της τελευταίας παραγράφου:

Ποιο είναι τι φινλανδικό μυστικό;

Η πρόσληψη άριστων φοιτητών στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού,

το οποίο εμπνέει σεβασμό και έχει κύρος,

αυτονομία στη λήψη αποφάσεων από τους ίδιους τους μαχόμενους εκπαιδευτικούς,

συνεργασία με την ένωση λειτουργών εκπασίδευσης,

μη σταθμισμένα διαγωνίσματα, παρά μόνο στο τέλος του λυκείου.

ούτε κουπόνια στους γονείς, ούτε “ανεξάρτητα” σχολεία.