Μια πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

διαπίστωσε ότι ορισμένοι χρήστες μπορούν να ζητήσουν από τις μηχανές αναζήτησης

να αφαιρέσουν τα αποτελέσματα αναζήτησης που περιλαμβάνουν το όνομά τους

όταν τα αποτελέσματα είναι ανεπαρκή , ακατάλληλα ή δεν είναι πλέον επίκαιρα ,

ή υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους έχουν υποστεί επεξεργασία .

Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ,

η εταιρεία θα αξιολογήσει κάθε επιμέρους αίτηση και θα προσπαθήσει

να εξισορροπήσει τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής του ατόμου

με το δικαίωμα του κοινού να αποκτά πληροφόρηση.

.

Εάν έχετε ένα αίτημα κατάργησης , συμπληρώστε τη φόρμα

στην επίσημη ιστοσελίδα της GOOGLE.

https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch&hl=en