Στις ειδήσεις συχνά ακούμε για πετυχημένους

επιχειρηματίες, αθλητές, ηθοποιούς κλπ.

Πολλοί τους θαυμάζουν για τα πολλά τους λεφτά,

ίσως και να ζηλεύουν τον τρόπο ζωής τους.

Υπάρχουν όμως κάποιοι άνθρωποι

που δίνουν νόημα στην ύπαρξή τους

μέσω μιας ισχυρής δόσης… αλτρουισμού!

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Αμερικανός Jim Withers.

Διαβάστε το έργο του στα ελληνικά,

ή στα αγγλικά.