Όσοι μαθητές θέλουν να εξοικειωθούν με το δωρεάν διαδικτυακό

λεξικό Merriam-Webster Advanced Learner’s Dictionary

http://www.learnersdictionary.com/

μπορούν να δοκιμάσουν κάποια άσκηση

που θα βρουν στην ηλεκτρονική τάξη του γυμνασίου μας

http://eclass.sch.gr/courses/G666116/index.php

[Πατήστε το εικονίδιο “υλικό μαθήματος”]