Στην ιστοσελίδα
http://www.wordcentral.com/games.html
του εξαιρετικού αμερικάνικου λεξικού
Merriam-Websters, μπορείς να παίξεις έξυπνα παιχνίδια και να εμπλουτίσεις το λεξιλόγιό σου στα αγγλικά.
Δοκίμασε το Robo-bee, μεταφέροντας τη μελισσούλα στη σωστή λέξη που ταιριάζει στην πρόταση που σου εμφανίζεται.
Αν μετάφερες τη μέλισσα στη σωστή λέξη, το λουλούδι της ανθίζει.

Φυσικά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και το παραθυράκι αναζήτησης του λεξικού για βοήθεια, και έτσι μαθαίνεις περισσότερες λέξεις.
Ό,τι πρέπει για όσους προετοιμάζονται για τις εξετάσεις ECCE.