Στον πολύ καλά πληροφορημένο ιστότοπο
Ψηφιακή Ελλάδα
http://www.psifiakiellada.gr/index.asp
θα βρείτε τα πάντα γύρω από τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο.
Κέντρο τεχνικής βοήθειας, παιδεία, πολιτισμός, ενημέρωση και ΜΜΕ, καθημερινές χρηστικές πληροφορίες κτλ.