Για να σώζουμε αυτομάτως ένα αρχείο OpenOffice Writer, κατά τακτά διαστήματα, επιλέγουμε:

Εργαλεία  [Tools]

Επιλογές [Options]

Αποθήκευση [Load / Save]  πατάμε το σταυρουδάκι [+] αριστερά για να ανοίξει το μενού του  [Load / Save]

και μετά πατάμε

Γενικά [General]

Κάνουμε κλικ στο Save Autorecovery information every

Η προκαθορισμένη τιμή είναι 15 λεπτά. Την αλλάζουμε ανάλογα με τις προτιμήσεις μας, π.χ. κάθε 2 λεπτά

και πλέον το έγραφο θα αποθηκεύεται αυτομάτως κάθε 2 λεπτά.