Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος – European Space Agency (ESA) ανακοίνωσε την έναρξη καλλιτεχνικού διαγωνισμού με διαφορετικό θέμα κάθε μήνα, για μαθητές ηλικίας έως και 14 ετών. Οι καλύτερες συμμετοχές κάθε μήνα θα επιλέγονται προς εμφάνιση στον ιστότοπο του Οργανισμού (www.ESA.int) και συγκεκριμένα στο τμήμα ESA Kids, Space Gallery, ενώ ο τελικός νικητής θα λαμβάνει ειδικό βραβείο από τον Οργανισμό.

Το θέμα του τρέχοντος διαγωνισμού είναι οι «Αστεροειδείς», με την 1η Μαΐου 2010 ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των έργων (μέσω email: apollokids@esa.int, ή ταχυδρομικώς: ESA Kids, ESRIN, Via Galileo Galilei, C.P. 64 I-00044, Frascati, Italy).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ιστότοπο http://www.esa.int/esaKIDSenSpace Gallery Competition»).