Όπως βλέπουμε από την επίσημη ιστοσελίδατου Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτωνάλλαξε και το σηματάκι του υπουργείου.