Την περασμένη εβδομάδα έγινε παρουσίαση του προγράμματος

Μεσόγειος: περιβάλλον, άνθρωποι, πολιτισμοί”

που εκπονήθηκε από ομάδα μαθητών του 9ου Γυμνασίου Περιστερίου

υπό την επίβλεψη των καθηγητών

Κουτά Νίκης (ΠΕ04) & Μητάκου Αικατερίνης (ΠΕ02).

Οι μαθητές είχαν κατασκευάσει πόστερ με φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες σχετικά με το θέμα στα πλαίσια της διαθεματικής αυτής συνθετικής εργασίας.