Ανακοίνωση πινάκων μοριοδότησης των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Έβρου 2017-2018:

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέσουν ένσταση επί των πινάκων από Παρασκευή 08-12-2017 έως και Πέμπτη 14-12-2017.