Εγκύκλιος_μεταθέσεων_Πρωτοβάθμιας_2018-19 (1)

Πίνακες μοριοδότησης των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Έβρου:

α) Από περιοχή σε περιοχή. Λήψη του αρχείου

β) Σε ΣΜΕΑΕ. Λήψη του αρχείου

γ) Για Βελτίωση και Οριστική Τοποθέτηση. Λήψη του αρχείου

δ) Για Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Λήψη του αρχείου

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέσουν ένσταση επί των πινάκων από Πέμπτη 13-12-2018 έως και Δευτέρα 17-12-2018.

Ανακοίνωση οριστικών τοποθετήσεων και μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου Α΄φάση (15/5/2019)Τοποθετήσεις_βελτιώσεις_Α΄_ φάση

Οργανικά_κενά_15-5-2019

Αίτηση_Β_φάση_τοπ.(1)