Ανακοίνωση οριστικών πινάκων εκπαιδευτικών αιτούντων μετάθεσης ΠΥΣΠΕ Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Σε εφαρμογή της αριθ. πρωτ. 114645/Ε2/12-10-2023 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘΑ, ανακοινώθηκαν από τη Δ/νση Π.Ε. Έβρου  οι οριστικοί πίνακες με τα στοιχεία και τις μονάδες μετάθεσης.

Για τους πίνακες δείτε :

α. εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή

β. εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ

γ. εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση σε ΚΕΔΑΣΥ

δ. εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση σε σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου για το διδακτικό έτος 2023-2024

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Α. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου για το διδακτικό έτος 2023-2024

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ60ΕΑΕ, ΠΕ70, ΠΕ70ΕΑΕ, ΠΕ71, ΠΕ73, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91.01), Γενικής και Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι ανήκουν οργανικά στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου και επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε., να υποβάλουν αίτηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mail@dipe.evr.sch.gr (Θέμα του μηνύματος: Αποστολή αίτησης – δήλωσης για απόσπαση εκπαιδευτικού εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου) *, από την Παρασκευή 7-7-2023 μέχρι και την Παρασκευή 28-7-2023 και ώρα 13:00.

Λήψη της πρόσκλησης

Β. Αποσπάσεις μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου για το διδακτικό έτος 2023-2024

Καλούμε τα μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου να υποβάλουν αίτηση χρησιμοποιώντας το έντυπο που επισυνάπτουμε, από την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 έως και την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023 και ώρα 13:00, αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe.evr.sch.gr (Θέμα του μηνύματος: Αποστολή αίτησης – δήλωσης για απόσπαση μέλους ΕΒΠ-ΕΕΠ εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου)*.

Λήψη της πρόσκλησης


Λήψη της αίτησης

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων τοποθετήσεων Β’ και Γ’ φάσης μεταθέσεων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Έβρου (7/7/2023)

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων τοποθετήσεων Β’ και Γ’ φάσης μεταθέσεων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Λήψη της ανακοίνωσης

Λήψη του πίνακα τοποθετήσεων

Λήψη των κενών γενικής   Λήψη των κενών ειδικής

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μεταθέσεων – τοποθετήσεων εκπαιδευτικών και νέα πρόσκληση

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ  Έβρου (30/06/2023) πραγματοποιήθηκαν οι  τοποθετήσεις -βελτιώσεις θέσεων των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων
της  Δ.Π.Ε. Έβρου (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 ΠΕ70.50, ΠΕ71, ΠΕ73,
ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91.01).

Λήψη της ανακοίνωσης

Τοποθετήσεις-βελτιώσεις Γενικής Αγωγής

Εναπομείναντα κενά Γενικής Αγωγής

Τοποθετήσεις-βελτιώσεις Ειδικής Αγωγής

Εναπομείναντα κενά Ειδικής Αγωγής

► Πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης τοποθέτησης σε εναπομείναντα κενά

Λήψη της πρόσκλησης

Λήψη του πίνακα με τους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής που δεν τοποθετήθηκαν

Λήψη της αίτησης

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Ν. Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Το ΠΥΣΠΕ Έβρου προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που χαρακτηρίστηκαν οργανικά υπεράριθμοι να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις.

Προθεσμία υποβολής  έως Πέμπτη 13-4-2023 και ώρα 15.00.

Λήψη της πρόσκλησης

Λήψη της δήλωσης τοποθέτησης (αρχείο word)

Οργανικά κενά σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Έβρου (4-4-2023)

Ομάδες σχολείων της ΔΠΕ Έβρου

Χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΥΣΠΕ Έβρου:

Στιγμιότυπο οθόνης 2023 04 04 194233 2

 

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μονάδων μετάθεσης Διεύθυνσης Π.Ε Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

 Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου μέσω τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα 21/12/2020 εξετάστηκαν οι ενστάσεις των εκπαιδευτικών για τους πίνακες μοριοδότησης μετάθεσης.Μετά την εξέταση αυτών ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου:

α) Από περιοχή σε περιοχή.

β) Για Βελτίωση και Οριστική Τοποθέτηση.

Επισημαίνεται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η έγκριση των ειδικών κατηγοριών.

Για τους πίνακες δείτε:

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

Ανακοίνωση Πινάκων Μονάδων Μετάθεσης 2020-2021

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ανακοινώθηκαν από  τη Δ/νση  Π/θμιας  Εκπ/σης Ν. Έβρου οι πίνακες των μονάδων μετάθεσης των εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση:

  • Από περιοχή σε περιοχή (από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ)
  • Σε ΣΜΕΑΕ
  • Για οριστική τοποθέτηση και βελτίωση (εντός ΠΥΣΠΕ)
  • Για Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέσουν ένσταση επί των πινάκων από Δευτέρα 14-12-2020 έως και Παρασκευή 18-12-2020.(Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στο Τμήμα Γ΄Προσωπικού της Δ/νσης Π.Ε.Έβρου)

Για τους πίνακες  και το έντυπο ενστάσεων δείτε :

ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ (1)

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας (16/10/2020)

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Από τη Δ/νση Π.Ε. Έβρου ανακοινώθηκαν τα παρακάτω:

Α. Καλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλήφθηκαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου με τις αποφάσεις πρόσληψης του Υ.ΠΑΙ.Θ. της 16/10/2020 με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, και βάσει των διατάξεων της υπ. αριθ. 104627/ΓΔ5/07/08/2020 (ΦΕΚ 3344 τ.Β.10-08-2020) Υπουργικής Απόφασης, να υποβάλουν τη σχετική δήλωση τοποθέτησης καθώς και το απογραφικό δελτίο Αναπληρωτή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και τη Παρασκευή 16/10/2020 και ώρα 14:00.

Διεύθυνση e-mail αποστολής των εντύπων: [mail@dipe.evr.sch.gr]

Θέμα του μηνύματος: Αποστολή απογραφικού δελτίου και δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτή

Υπόμνημα του μηνύματος: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Θα σας αποσταλεί ηλεκτρονική απόδειξη και δεν χρειάζεται τηλεφωνική επικοινωνία για επιβεβαίωση της παραλαβής.

Παρακαλούμε επίσης να μας δηλώσετε στο μήνυμά σας αν πρόκειται να κάνετε χρήση άδειας κύησης, λοχείας ή ανατροφής.

Στην δήλωση τοποθέτησης πρέπει να δηλωθούν, κατά σειρά προτίμησης, όλες οι σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη. Σε ενδεχόμενη, δε, παράλειψη υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης, ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος.

Αποκλειστικό κριτήριο τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία της ίδιας περιοχής πρόσληψης αποτελεί η σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π., βάσει της οποίας και διενεργήθηκε η πρόσληψη. (άρθρο 5 παράγραφος 10 της Αριθμ. 104627/ΓΔ5/07/08/2020 (ΦΕΚ 3344 τ.Β.10-08-2020) Υπουργικής Απόφασης)

♦ Λήψη της απογραφής και δήλωσης τοποθέτησης

♦ Λήψη των λειτουργικών κενών

 

Β. Οι αποφάσεις τοποθέτησης αναμένεται να εκδοθούν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 και οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 έως και την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020.

♦ Λήψη των δικαιολογητικών που προσκομίζονται κατά την ανάληψη στο σχολείο

Πίνακας υποψηφίων διευθυντών 7ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ανακοινώθηκε από τη Δ/νση Π.Ε. Έβρου, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου Επιλογής και όπως προβλέπεται από το άρθρο 28,παρ.1 του Ν.4547/2018, ο πίνακας υποψηφίων διευθυντών για την πλήρωση κενής θέσης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας.

Ο πίνακας αφορά τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα και έγιναν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής. Έχει καταρτιστεί κατ’ αλφαβητική σειρά και οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή του.

Για τον πίνακα δείτε:Pinakas_dieyth_7ou_d_s_orest

Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών-Δήλωση τοποθέτησης

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Α. Καλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί, Ε.Π.Π και Ε.Β.Π οι οποίοι προσλήφθηκαν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου για την κάλυψη εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών αναγκών των σχολικών της μονάδων, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, και βάσει των διατάξεων της υπ. αριθ. Αριθμ. 104627/ΓΔ5/07/08/2020 (ΦΕΚ 3344 τ.Β.10-08-2020) Υπουργικής Απόφασης, να υποβάλουν τη σχετική δήλωση τοποθέτησης καθώς και το απογραφικό δελτίο Αναπληρωτή/Ε.Π.Π. και Ε.Β.Π. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και την Παρασκευή 28/08/2020 και ώρα 11:00.

Διεύθυνση e-mail αποστολής των εντύπων: [mail@dipe.evr.sch.gr]

Θέμα του μηνύματος: Αποστολή απογραφικού δελτίου και δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτή

Υπόμνημα του μηνύματος: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Στην δήλωση τοποθέτησης πρέπει να δηλωθούν, κατά σειρά προτίμησης, όλες οι σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη.

Σε ενδεχόμενη, δε, παράλειψη υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης, ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος.

Αποκλειστικό κριτήριο τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. σε σχολεία της ίδιας περιοχής πρόσληψης αποτελεί η σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π., βάσει της οποίας και διενεργήθηκε η πρόσληψη. Ειδικά στην Ε.Α.Ε., κατά τη διαδικασία τοποθέτησης προηγούνται οι προσληφθέντες από τους κύριους πίνακες, ακολουθούν αυτοί από τους επικουρικούς και, έπονται αυτοί από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης. (άρθρο 5 παράγραφος 10 της αριθ. Αριθμ. 104627/ΓΔ5/07/08/2020 (ΦΕΚ 3344 τ.Β.10-08-2020) Υπουργικής Απόφασης)

♦ Λήψη των δικαιολογητικών

♦ Λήψη της απογραφής και δήλωσης τοποθέτησης ΕΣΠΑ

♦ Λήψη της απογραφής και δήλωσης τοποθέτησης ΠΔΕ

♦ Λήψη της απογραφής και δήλωσης τοποθέτησης ΠΕΠ Εξειδικευμένη

♦ Λήψη των λειτουργικών κενών:

1.Εκπαιδευτικοί Γενικής εκπαίδευσης όλων των κλάδων (27/08/2020 Διόρθωση στον κλάδο ΠΕ11)

Ομάδες Σχολείων-ΔιαθέσειςΔΙΑΘΕΣΕΙΣ

2.Εκπαιδευτικοί/Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (27/08/2020 Διόρθωση στον κλάδο ΠΕ91.01)

3.Εκπαιδευτικοί (ΠΕ70, ΠΕ60) Παράλληλης Στήριξης

4.Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ΠΕΠ Εξειδικευμένης

5.Σχολικοί Νοσηλευτές Εξειδικευμένης

Β. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν, με απόφαση της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου, από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020.


© 2023 Μαντώ Νίκου- Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση