Ανακοίνωση Πινάκων Μονάδων Μετάθεσης 2019-2020

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ανακοινώθηκαν από  τη Δ/νση  Π/θμιας  Εκπ/σης Ν. Έβρου οι πίνακες των μονάδων μετάθεσης των εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση:

  • Από περιοχή σε περιοχή (από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ)
  • Σε ΣΜΕΑΕ
  • Για οριστική τοποθέτηση και βελτίωση (εντός ΠΥΣΠΕ)
  • Για Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέσουν ένσταση επί των πινάκων από Παρασκευή 13-12-2019 έως και Τετάρτη 18-12-2019.

Για τους πίνακες δείτε:

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΜΕΑΕ

ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

Προσεχής συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Στις 25  Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Έβρου  συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διαπίστωση οργανικών θέσεων σε Τμήματα Ένταξης.
  2. Διάθεση προσωρινού αναπληρωτή εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου.

Εκτιμώμενα κενά εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ Έβρου

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Μετά τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών τα λειτουργικά κενά στο ΠΥΣΠΕ Έβρου (αριθμητικά) είναι:

 Δάσκαλοι      (ΠΕ 70)   4
 Νηπιαγωγοί  (ΠΕ 60)   7
 Αγγλικών     (ΠΕ 06)   3
 Μουσικής    (ΠΕ 79.01 )   2
 Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ 91.01)   7
 Εικαστικών (ΠΕ 08)   11
 Πληροφορικής (ΠΕ 86)   2
 Εκπ/κοί Ειδικής Αγωγής σε δομές Ειδικής Αγωγής   5
Εκπ/κοί για παράλληλη στήριξη 12ΠΕ 70  1ΠΕ60

 

 

 

 

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας, να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας που θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σχολική μονάδα όπου ανήκουν οργανικά, εντός προθεσμίας που ορίζεται από την Τετάρτη 05-09-2019 έως και την Παρασκευή 16-09-2019.

Λήψη του αρχείου (Διαύγεια)

Τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Έβρου (30/08/2019)

Τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών,αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ  Έβρου.

Για τα ονόματα δείτε παρακάτω:

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ_ΔΑΣΚΑΛΩΝ_2019_2020-ΑΝΑΚ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ_2019_2020 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ_ΣΜΕΑΕ_2019_2020

Υπενθυμίζεται ότι οι αποσπάσεις είναι εκτελεστές μόνο όταν αντικατασταθεί ο εκπαιδευτικός στη σχολική μονάδα από την οποία αποσπάται.

Μετά τις τοποθετήσεις-αποσπάσεις  τα λειτουργικά κενά σε εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και ΠΕ60 διαμορφώνονται ως εξής:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 _ΠΕ60

Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών (Γ’ φάση)-Λειτουργικά κενά

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου έγιναν οι τοποθετήσεις των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών (Γ’ φάση) ΠΕ70, ΠΕ60 και οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ11 και ΠΕ79.01  καθώς και η διαπίστωση των εναπομείναντων  λειτουργικών κενών.

Λήψη του πίνακα των τοποθετήσεων υπεράριθμων

Λήψη του πίνακα των λειτουργικών κενών  ΠΕ70, ΠΕ60, ΕΑΕ

Λήψη του πίνακα των λειτουργικών κενών Ειδικοτήτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου για το διδακτικό έτος 2019-2020

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 και ΠΕ11 που επιθυμούν να
αποσπαστούν σε λειτουργικά κενά σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τμήματα Ένταξης , να υποβάλλουν
αίτηση στη   Διεύθυνση  Π.Ε. Έβρου μέχρι την Παρασκευή 30-08-2019.

Για την πρόσκληση δείτε: Λήψη του εγγράφου

Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και πρόσκληση υποβολής δηλώσεων των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση – Γ φάση

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 και ΠΕ11 που χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι στις σχολικές μονάδες που είναι τοποθετημένοι οργανικά και δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε σχολική μονάδα της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων με αυτό στο οποίο χαρακτηρίσθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά. Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Έβρου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dipe.evr.sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355346), μέχρι την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019 και ώρα 10:00. Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις πρέπει να είναι ενυπόγραφες. Σε περίπτωση υποβολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τη λήψη της.

Λήψη της πρόσκλησης

Λήψη της δήλωσης

Λήψη του πίνακα των τοποθετήσεων υπεράριθμων

Λήψη του πίνακα των λειτουργικών κενών κλάδου ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11, σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης του Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά εντός προθεσμίας που ορίζεται από την Τρίτη 20-08-2019 έως και τη Δευτέρα 02-09-2019.

Λήψη της πρόσκλησης (Διαύγεια)

Λήψη της αίτησης

Λήψη της υπεύθυνης δήλωσης

Λήψη ΦΕΚ (Ε.Τ.)

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν, να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης του Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά εντός προθεσμίας που ορίζεται από την Τρίτη 20-08-2019 έως και τη Δευτέρα 02-09-2019.

Λήψη της πρόσκλησης (Διαύγεια)

Λήψη της αίτησης

Λήψη της υπεύθυνης δήλωσης

Λήψη ΦΕΚ (Ε.Τ.)


© 2020 Μαντώ Νίκου-Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση