Καλά Χριστούγεννα!

Διάφορα Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μονάδων μετάθεσης Διεύθυνσης Π.Ε Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

 Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου μέσω τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα 21/12/2020 εξετάστηκαν οι ενστάσεις των εκπαιδευτικών για τους πίνακες μοριοδότησης μετάθεσης.Μετά την εξέταση αυτών ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου:

α) Από περιοχή σε περιοχή.

β) Για Βελτίωση και Οριστική Τοποθέτηση.

Επισημαίνεται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η έγκριση των ειδικών κατηγοριών.

Για τους πίνακες δείτε:

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

Ανακοίνωση Πινάκων Μονάδων Μετάθεσης 2020-2021

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ανακοινώθηκαν από  τη Δ/νση  Π/θμιας  Εκπ/σης Ν. Έβρου οι πίνακες των μονάδων μετάθεσης των εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση:

  • Από περιοχή σε περιοχή (από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ)
  • Σε ΣΜΕΑΕ
  • Για οριστική τοποθέτηση και βελτίωση (εντός ΠΥΣΠΕ)
  • Για Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέσουν ένσταση επί των πινάκων από Δευτέρα 14-12-2020 έως και Παρασκευή 18-12-2020.(Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στο Τμήμα Γ΄Προσωπικού της Δ/νσης Π.Ε.Έβρου)

Για τους πίνακες  και το έντυπο ενστάσεων δείτε :

ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ (1)

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας (16/10/2020)

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Από τη Δ/νση Π.Ε. Έβρου ανακοινώθηκαν τα παρακάτω:

Α. Καλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλήφθηκαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου με τις αποφάσεις πρόσληψης του Υ.ΠΑΙ.Θ. της 16/10/2020 με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, και βάσει των διατάξεων της υπ. αριθ. 104627/ΓΔ5/07/08/2020 (ΦΕΚ 3344 τ.Β.10-08-2020) Υπουργικής Απόφασης, να υποβάλουν τη σχετική δήλωση τοποθέτησης καθώς και το απογραφικό δελτίο Αναπληρωτή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και τη Παρασκευή 16/10/2020 και ώρα 14:00.

Διεύθυνση e-mail αποστολής των εντύπων: [mail@dipe.evr.sch.gr]

Θέμα του μηνύματος: Αποστολή απογραφικού δελτίου και δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτή

Υπόμνημα του μηνύματος: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Θα σας αποσταλεί ηλεκτρονική απόδειξη και δεν χρειάζεται τηλεφωνική επικοινωνία για επιβεβαίωση της παραλαβής.

Παρακαλούμε επίσης να μας δηλώσετε στο μήνυμά σας αν πρόκειται να κάνετε χρήση άδειας κύησης, λοχείας ή ανατροφής.

Στην δήλωση τοποθέτησης πρέπει να δηλωθούν, κατά σειρά προτίμησης, όλες οι σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη. Σε ενδεχόμενη, δε, παράλειψη υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης, ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος.

Αποκλειστικό κριτήριο τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία της ίδιας περιοχής πρόσληψης αποτελεί η σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π., βάσει της οποίας και διενεργήθηκε η πρόσληψη. (άρθρο 5 παράγραφος 10 της Αριθμ. 104627/ΓΔ5/07/08/2020 (ΦΕΚ 3344 τ.Β.10-08-2020) Υπουργικής Απόφασης)

♦ Λήψη της απογραφής και δήλωσης τοποθέτησης

♦ Λήψη των λειτουργικών κενών

 

Β. Οι αποφάσεις τοποθέτησης αναμένεται να εκδοθούν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 και οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 έως και την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020.

♦ Λήψη των δικαιολογητικών που προσκομίζονται κατά την ανάληψη στο σχολείο

Καλή σχολική χρονιά!

9ο Δημ.Σχολείο Αλεξ/πολης, Α/θμια Εκπ/ση, Διάφορα Δεν υπάρχουν σχόλια »

Εύχομαι σε όλους μας, μαθητές,εκπαιδευτικούς και γονείς, παρά τις φετινές δυσκολίες,μια ΚΑΛΗ, ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕ ΥΓΕΙΑ!!!

 

Πίνακας υποψηφίων διευθυντών 7ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ανακοινώθηκε από τη Δ/νση Π.Ε. Έβρου, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου Επιλογής και όπως προβλέπεται από το άρθρο 28,παρ.1 του Ν.4547/2018, ο πίνακας υποψηφίων διευθυντών για την πλήρωση κενής θέσης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας.

Ο πίνακας αφορά τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα και έγιναν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής. Έχει καταρτιστεί κατ’ αλφαβητική σειρά και οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή του.

Για τον πίνακα δείτε:Pinakas_dieyth_7ou_d_s_orest

Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών-Δήλωση τοποθέτησης

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Α. Καλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί, Ε.Π.Π και Ε.Β.Π οι οποίοι προσλήφθηκαν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου για την κάλυψη εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών αναγκών των σχολικών της μονάδων, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, και βάσει των διατάξεων της υπ. αριθ. Αριθμ. 104627/ΓΔ5/07/08/2020 (ΦΕΚ 3344 τ.Β.10-08-2020) Υπουργικής Απόφασης, να υποβάλουν τη σχετική δήλωση τοποθέτησης καθώς και το απογραφικό δελτίο Αναπληρωτή/Ε.Π.Π. και Ε.Β.Π. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και την Παρασκευή 28/08/2020 και ώρα 11:00.

Διεύθυνση e-mail αποστολής των εντύπων: [mail@dipe.evr.sch.gr]

Θέμα του μηνύματος: Αποστολή απογραφικού δελτίου και δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτή

Υπόμνημα του μηνύματος: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Στην δήλωση τοποθέτησης πρέπει να δηλωθούν, κατά σειρά προτίμησης, όλες οι σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη.

Σε ενδεχόμενη, δε, παράλειψη υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης, ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος.

Αποκλειστικό κριτήριο τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. σε σχολεία της ίδιας περιοχής πρόσληψης αποτελεί η σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π., βάσει της οποίας και διενεργήθηκε η πρόσληψη. Ειδικά στην Ε.Α.Ε., κατά τη διαδικασία τοποθέτησης προηγούνται οι προσληφθέντες από τους κύριους πίνακες, ακολουθούν αυτοί από τους επικουρικούς και, έπονται αυτοί από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης. (άρθρο 5 παράγραφος 10 της αριθ. Αριθμ. 104627/ΓΔ5/07/08/2020 (ΦΕΚ 3344 τ.Β.10-08-2020) Υπουργικής Απόφασης)

♦ Λήψη των δικαιολογητικών

♦ Λήψη της απογραφής και δήλωσης τοποθέτησης ΕΣΠΑ

♦ Λήψη της απογραφής και δήλωσης τοποθέτησης ΠΔΕ

♦ Λήψη της απογραφής και δήλωσης τοποθέτησης ΠΕΠ Εξειδικευμένη

♦ Λήψη των λειτουργικών κενών:

1.Εκπαιδευτικοί Γενικής εκπαίδευσης όλων των κλάδων (27/08/2020 Διόρθωση στον κλάδο ΠΕ11)

Ομάδες Σχολείων-ΔιαθέσειςΔΙΑΘΕΣΕΙΣ

2.Εκπαιδευτικοί/Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (27/08/2020 Διόρθωση στον κλάδο ΠΕ91.01)

3.Εκπαιδευτικοί (ΠΕ70, ΠΕ60) Παράλληλης Στήριξης

4.Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ΠΕΠ Εξειδικευμένης

5.Σχολικοί Νοσηλευτές Εξειδικευμένης

Β. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν, με απόφαση της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου, από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020.

Προσλήψεις αναπληρωτών Εκπαιδευτικών διδακτικού έτους 2020-21

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών  για το διδακτικό έτος 2020-2021

Συγκεκριμένα αναφέρει το  δελτίο τύπου:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) 5.405 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων γενικής εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

 β) 10.017 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν, με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020.

Εντός της ως άνω προθεσμίας και οι προσλαμβανόμενοι στα Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στο ΚΕΣΥ πρόσληψής τους.

Τέλος, όλοι οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερώνονται για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες.

Για τη διεύθυνση Π.Ε. Έβρου ανακοινώθηκαν οι παρακάτω προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Γενική και Ειδική Αγωγή.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

 

Ανάληψη υπηρεσίας νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Η ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών ΕΑΕ(για λόγους διευκόλυνσης) θα πραγματοποιείται μετά από τηλεφωνικό ραντεβού (2551355345). Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσέρχονται με συμπληρωμένα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού.

Λήψη ΦΕΚ με τα ονόματα

Λήψη της λίστας δικαιολογητικών

Λήψη του εντύπου στοιχείων

Λήψη της υπεύθυνης δήλωσης

Λήψη της αίτησης για αναγν. προϋπηρεσίας

Λήψη της αίτησης για συνάφεια μεταπτυχιακού

Λήψη για Υ.Δ. οικογενειακού επιδόματος

Λήψη της δήλωσης περιουσιακή κατάστασης

Τα Λειτουργικά κενά σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τμήματα Ένταξης Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου που μπορούν να δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί είναι τα παρακάτω:

Λήψη του πίνακα κενών

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου(νέες αιτήσεις)

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ύστερα από την ολοκλήρωση της Α’ φάσης των αποσπάσεων, όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να αποσπαστούν από τη σχολική τους μονάδα σε άλλη σχολική μονάδα εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο διάστημα μέχρι 6 Αυγούστου 2020 δεν θα λαμβάνονται πλέον υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους αιτούνται απόσπαση και η αίτησή τους να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά βάσει των οποίων μοριοδοτούνται, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 47130/Ε2/16-04-2020 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Όσοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν τα δικαιολογητικά στην Α’ φάση των αποσπάσεων και δεν υπάρχει κάποια μεταβολή σε αυτά δεν απαιτείται να τα υποβάλουν εκ νέου.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (dipeevr@sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355316).

Για την αίτηση δείτε:ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ


© 2022 Μαντώ Νίκου-Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση