Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου και τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Συνεδρίαση με αρ.15/11-08-2020 και 12/08/2020 ΠΥΣΠΕ Έβρου για τις παρακάτω υπηρεσιακές μεταβολές:

  • Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου και τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ. Για τα ονόματα δείτε: 12_08_2020_ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
  • Αποσπάσεις – τοποθετήσεις εκπαιδευτικών (Νόμος 2946/2001 Άρθρο 21α). Για τα ονόματα δείτε:12_08_2020_ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ_ΑΡΘΡΟ 21Α
  • Επικαιροποίηση των πινάκων σύνθεσης εκπαιδευτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου και διαπίστωση των παρακάτω κενών λειτουργικών θέσεων εκπαιδευτικών:12_8_2020_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

«Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων επιλογής σχολικών μονάδων για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου»

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο στη σχολική τους μονάδα, να υποβάλουν, εφόσον επιθυμούν, δήλωση επιλογής σχολικών μονάδων προκειμένου να διατεθούν για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου.

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Έβρου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dipe.evr.sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355316).

Για τη δήλωση δείτε:Δήλωση Μερικής Διάθεσης

Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και πρόσκληση υποβολής δηλώσεων για τη Β΄φάση

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του το ΠΥΣΠΕ Έβρου(7/8/2020)προέβη στην τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και στην επικαιροποίηση των νέων λειτουργικών κενών για τη Β΄φάση τοποθέτησης των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

Για τις τοποθετήσεις δείτε:ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

Για τα λειτουργικά κενά ΠΕ70,ΠΕ60,ΠΕ06 και ΠΕ11 δείτε:7_8_2020_LEIT_KENA_A_signed

Για τα λειτουργικά κενά  ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ79 & ΠΕ86 δείτε:7_8_2020_LEIT_KENA_B_signed

Καλούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί του συνημμένου πίνακα να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων. Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Έβρου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dipe.evr.sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355316), μέχρι την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 12:00΄. Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις πρέπει να είναι ενυπόγραφες και παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τη λήψη τους.

Λήψη της πρόσκλησης  Λήψη της δήλωσης (MS Word)

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων επιλογής σχολικών μονάδων των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06 και ΠΕ11 που χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι στις σχολικές μονάδες που είναι τοποθετημένοι οργανικά, να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για τοποθέτηση.

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Έβρου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dipe.evr.sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355316), μέχρι την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020 και ώρα 12:00΄

Για την πρόσκληση,τα ονόματα όσων κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι και τα λειτουργικά κενά  δείτε:ΠΥΣΠΕ_60_2020_signed

Για τη δήλωση σχολικών μονάδων δείτε:ΠΥΣΠΕ_60_2020

Για τις ομάδες σχολείων δείτε:omades_sxoleion

Αποσπάσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου για το διδακτικό έτος 2020-2021

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

   Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων, που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου, να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου από 09-07-2020 έως και 06-08-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους αιτούνται απόσπαση και η αίτησή τους να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων μοριοδοτούνται, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 47130/Ε2/16-04-2020 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης έχουν οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 21του ν.3699/2008,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4589/2019.
Λειτουργικά κενά είναι εν δυνάμει όλες οι σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε.Έβρου και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν έως 20 προτιμήσεις.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο(dipeevr@sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355316). Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις πρέπει να είναι ενυπόγραφες.
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία, πρέπει να επιβεβαιώνετε τη λήψη της.

Για την πρόσκληση δείτε το έγγραφο:4790_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ_signed

Για την αίτηση δείτε:4790_2020_AITHSH

Οριστικές τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών ΠΥΣΠΕ Έβρου

9ο Δημ.Σχολείο Αλεξ/πολης, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Στη συνεδρίαση  της  19ης Ιουνίου 2020 το ΠΥΣΠΕ Έβρου προέβη στην πραγματοποίηση  των οριστικών  τοποθετήσεων εκπαιδευτικών και στην επικαιροποίηση των κενών οργανικών θέσεων όλων των ειδικοτήτων του νομού.

Για τον πίνακα των οριστικών τοποθετήσεων δείτε:ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Για τα εναπομείναντα οργανικά κενά  δείτε:19_6_2020_ΚΕΝΕΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ_ΘΕΣΕΙΣ 2020_signed

Στην ίδια συνεδρίαση αναγνωρίστηκε η συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών(οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου στο τηλέφωνο 6972756575).

Επίσης έγινε δεκτή η αίτηση  παραίτησης  Προϊσταμένης Νηπιαγωγείου  από θέση ευθύνης  καθώς και η τροποποίηση  διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου.

Και επειδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα που αφορούν τις τοποθετήσεις κατά προτεραιότητα θέλω να αναφέρω και να θυμίσω τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΠΔ 50/1996 όπως ισχύει,  κατά τις µεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών µετατίθενται ή τοποθετούνταικατά προτεραιότητα, συγκρινόµενοι µόνο µεταξύ τους:

  •  Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρήκοα, αυτιστικά, σπαστικά πάσχουν από µεσογειακή αναιµία, που χρήζει µεταγγίσεων αίµατος, λευχαιµία, αιµορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιµοκάθαρσης, ΑΙDS, σύνδροµο DΟWΝ και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής µορφής καρκίνο σε µεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θµιας Υγειονοµικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας
  • Οι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από µεσογειακή αναιµία που χρήζει µεταγγίσεων αίµατος, λευχαιµία, αιµορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιµοκάθαρσης, ΑΙDS και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής µορφής καρκίνο σε µεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θµιας Υγειονοµικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

Προτεραιότητα στις μεταθέσεις προβλέπεται και για τους πολύτεκνους  τόσο από περιοχή σε περιοχή όσο και εντός της ίδιας περιοχής, σύμφωνα με την τροποποίηση που εισήγαγε το άρθρο 55 του Ν.4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/24-1-2020).

Για την τροποποίηση δείτε:Διευκρινίσεις-σχετικά-με-τον-ν.4653_2020

Στις τοποθετήσεις /βελτιώσεις θέσεων του ΠΥΣΠΕ Έβρου τοποθετήθηκαν κατά προτεραιότητα μία(1) εκπαιδευτικός που εμπίπτει στην περ. α του άρθρου 13 του ΠΔ 50/1996, τρεις(3) εκπαιδευτικοί σύμφωνα με την  τροποποίηση που εισήγαγε το άρθρο 55 του Ν.4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/24-1-2020) και μία (1) εκπαιδευτικός σύμφωνα  την παρ. 2 του άρθρου 39 του
Ν.4403/2016, ΦΕΚ 125Α’), που ορίζει ότι  και οι εκπαιδευτικοί που λόγω ποσοστού αναπηρίας τέκνου 67%, εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους και προτάσσονται και κατά τη διαδικασία μεταθέσεων και τοποθετήσεων εντός της ίδιας περιοχής, ενώ εξαιρούνται από την κρίση υπεραριθμίας.

 

Βελτιώσεις/οριστικές τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις Δεν υπάρχουν σχόλια »

Στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου(5/6/2020) πραγματοποιήθηκαν οι οριστικές τοποθετήσεις/βελτιώσεις θέσεων εκπαιδευτικών ΠΕ60,ΠΕ11,ΠΕ79.01,ΠΕ86 και ΣΜΕΑΕ.

Για τα ονόματα δείτε:metatheseis 6-2020

Την Τετάρτη 10/6/2020 θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ για τις οριστικές τοποθετήσεις /βελτιώσεις θέσεων εκπαιδευτικών ΠΕ70.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση για τοποθέτηση, εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, μπορούν να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στις οργανικές θέσεις που εξακολουθούν να
παραμένουν κενές. Η δήλωση θα υποβληθεί μέχρι τη Δευτέρα 15/6/2020.
Οι εκπαιδευτικοί που δεν υπέβαλαν δήλωση και είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου, μπορούν να υποβάλουν δήλωση για τοποθέτηση στις οργανικές θέσεις που εξακολουθούν να παραμένουν κενές. Η δήλωση θα υποβληθεί μέχρι τη Δευτέρα 15/6/2020.
Οι εκπαιδευτικοί που δεν θα τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους και μετά τη συμπληρωματική δήλωση θα τοποθετηθούν προς το συμφέρον της υπηρεσίας σε
κενή οργανική θέση.

Για τα εναπομείναντα κενά δείτε:9_6_2020_ΚΕΝΕΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ_ΘΕΣΕΙΣ 2020_signed

 

 

Πρόσκληση για υποβολή προτιμήσεων Σχολικών Μονάδων για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Tο ΠΥΣΠΕ Έβρου καλεί:
Α. Τους εκπαιδευτικούς  όλων των κλάδων, οι οποίοι βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου και έχουν υποβάλει δήλωση οριστικής τοποθέτησης.
Β. Τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι μετατέθηκαν από άλλη περιοχή μετάθεσης.
Γ. Τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης.
Δ. Τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης από ΣΜΕΑΕ ή Τμήμα Ένταξης σε ΣΜΕΑΕ ή/και Τμήματα Ένταξης.
Ε. Τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70, οι οποίοι μετατέθηκαν σε θέσεις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
Να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου, από 29 – 5 – 2020 μέχρι και 4 – 6 – 2020, μέσω του πληροφοριακού συστήματος https://teachers.minedu.gov.gr/.
Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει μέχρι και είκοσι (20) σχολικός μονάδες για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης, συμπεριλαμβανομένων σχολείων στα οποία υπάρχει οργανικό κενό, όπως φαίνεται στον πίνακα οργανικών κενών, όπως επίσης και σχολείων στα οποία πιθανόν θα δημιουργηθούν οργανικά κενά κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων.
Οι εκπαιδευτικοί θα δηλώσουν τις προτιμήσεις τους μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής αιτήσεων μετάθεσης (https://teachers.minedu.gov.gr/) και έχουν την αποκλειστική ευθύνη της ορθής επιλογής των σχολικών μονάδων που επιθυμούν να δηλώσουν.

Για την πρόσκληση δείτε:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ_2020_signed

Για τις κενές οργανικές θέσεις δείτε:8_5_2020_ΚΕΝΕΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ_ΘΕΣΕΙΣ 2020_signed

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Έβρου μέσω τηλεδιάσκεψης

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Στις 8 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί  συνεδρίαση  του Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Έβρου μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2873/Υ1/17-03-2020 Υπουργική Απόφαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Ανακοίνωση πίνακα μοριοδότησης για οριστικές τοποθετήσεις και βελτιώσεις θέσεων.
  2. Διαπίστωση κενών οργανικών θέσεων.
  3. Εξέταση αίτησης αναγνώρισης συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.

Μετά τη συνεδρίαση θα ανακοινωθούν τα οργανικά κενά όλων των ειδικοτήτων και η προθεσμία δήλωσης τοποθέτησης -βελτίωσης θέσης για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς (όσων έχουν κάνει αίτηση μετάθεσης-βελτίωσης θέσης τον Νοέμβριο του 2019 καθώς και αυτών που ήρθαν με μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ Έβρου).

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2020-2021

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων για το διδακτικό έτος 2020-2021

                                            κ α λ ε ί
τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2020-2021, για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
β) σε ΚΕΣΥ
γ) σε ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ
δ) σε Μουσικά Σχολεία
ε) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και
στ) σε Εκκλησιαστικά Σχολεία.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 30-04-2020 και ώρα 12:00 μέχρι 11-05-2020 και ώρα 12:00.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2020-21_6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω

Επίσης με εγκύκλιό του καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας, οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2020-21, να υποβάλουν αίτηση από 30-04-2020 και ώρα 12:00 μέχρι 07-05-2020 και ώρα 12.00

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 2020-21_ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ

ΕΕΠ-ΕΒΠ_Αίτηση αποσπάσεων σε φορείς

Για τυχόν ερωτήματα ως προς τις  εγκυκλίους αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά.


© 2020 Μαντώ Νίκου-Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση