ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ Ν. ΕΒΡΟΥ (06-11-19)

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι για το διδακτικό έτος 2019-2020 προσλαμβάνονται 2.573 εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και Γενική Εκπαίδευση.

Στον Ν. Έβρου σ΄ αυτή τη φάση έρχονται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής:

Α΄ ΕΒΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ 

ΣΑΡΣΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60
ΚΑΡΑΠΟΝΑΡΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΠΕ91.01

 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ  ΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΗΜΟΥ ΣΜΑΡΩ ΠΕ70
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ70
ΚΑΡΑΜΠΟΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ70
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70
ΠΑΡΑΣΧΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ70
ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕ70
ΚΟΝΤΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΠΕ70
ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ70
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ70
ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70

 

Β΄ ΈΒΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ70

 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 11 έως και την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των Σχολικών Μονάδων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.

Δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν ήρθαν οι αναμενόμενες προσλήψεις ειδικά των ειδικοτήτων…καμία πρόσληψη εκπαιδευτικού Εικαστικών (κενά 11), μία πρόσληψη Θεατρικής Αγωγής, καμία μουσικής…

Αλήθεια για ποιο σχολείο των ειδικοτήτων μιλάμε;Η κάθε πλεονάζουσα  ώρα  εκπαιδευτικού διατίθεται για κάλυψη Εικαστικών,Θεατρικής Αγωγής, Μουσικής και σε κάποιες περιπτώσεις και Φυσικής Αγωγής…

Μετά την τοποθέτησή τους θα ακολουθήσει ενημέρωση για τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά στη γενική και στην ειδική Αγωγή.

Αποφάσεις συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ (8/10/2019)

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Στη σημερινή συνδρίαση (8/10/2019)το ΠΥΣΠΕ Εβρου αποφάσισε για τα παρακάτω θέματα:

1.Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ11 που διατέθηκαν από το ΠΥΣΔΕ Έβρου σε λειτουργικά κενά σχολείων.

2.Μονιμοποίηση Εκπ/κών λόγω συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.

3.Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

4.Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

5.Αναμόρφωση του  ωρολογίου  προγράμματος του μονοθέσιου Νηπιαγωγείου Λεπτής.

6.Απαλλαγή Προϊσταμένων μονοθέσιων Ν/Γ από τα καθήκοντά τους και ορισμός Προϊσταμένων μονοθέσιων Ν/Γ.

Για τις τοποθετήσεις δείτεΤοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ11

Εκτός των παραπάνω θεμάτων πάρθηκε απόφαση τροποποίησης διάθεσης εκπ/κών ΠΕ70 και σε δεύτερο σχολείο για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.Καταψήφισα και σήμερα και παλιότερα στο συμβούλιο την πρόταση αυτή. Κανείς εκπαιδευτικός δεν περισσεύει σε οποιοδήποτε σχολείο και κάθε ώρα ΠΕ70 είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της ενισχυτικής διδασκαλίας.Ζήτησα και ζητώ για την κάλυψη των διδακτικών ωρών την πρόσληψη αναπληρωτών και όχι να γίνεται διάθεση εκπ/κών ΠΕ70  από ένα σχολείο σε άλλο.Στον νομό μας πρέπει να προσληφθούν άμεσα και αναπληρωτές ειδικοτήτων για να λειτουργήσουν κανονικά  όλα τα σχολεία. Δεν μπορεί να γυρνάμε σε εποχές που τα μαθήματα ειδικοτήτων πραγματοποιούνταν όλα από τον δάσκαλο.

Για περισσότερες πληροφορίες, και Διαβάστε όλο το άρθρο »

Τοποθετήσεις αναπληρωτών 2019-2020(Β΄φάση)

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ανακοινώθηκαν από τη Δ/νση Αθμιας Εκπ/σης Έβρου οι τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2019-2020 της Β΄φάσης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ 30-9-2019

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ01-10-2019

Προσεχής συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Στις 26  Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Έβρου  συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ορισμός Υπευθύνου-ης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Διεύθυνσης  Π.Ε. Έβρου.
2. Εισήγηση για ορισμό Συντονιστή-τριας του αντικειμένου της Κολύμβησης.
3. Ανάθεση  διδακτικών ωρών σε εκπαιδευτικούς σε προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και σε Γραμματειακή Υποστήριξη, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου.
4. Ορισμός Προϊσταμένων σε 1/θέσια Νηπιαγωγεία.
5. Προσωρινή τοποθέτηση  νεοδιόριστου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ86.
6. Τοποθέτηση αποσπασμένης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60.

Εκτιμώμενα κενά μετά την τοποθέτηση αναπληρωτών

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Μετά την τοποθέτηση αναπληρωτών, των αδειών που προέκυψαν και των διαθέσεων στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ της 13ης Σεπτεμβρίου 2019 διαπιστώθηκαν τα παρακάτω λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών:

 

Ειδικότητες Εκτιμώμενα κενά 
1. Δάσκαλοι      (ΠΕ 70) 8
2. Νηπιαγωγοί  (ΠΕ 60) 7
3. Αγγλικών     (ΠΕ 06) 3
4.Φ. Αγωγής    (ΠΕ 11)
5. Μουσικής    (ΠΕ 79.01) 2
6. Γαλλικών (ΠΕ 05)
7. Γερμανικών (ΠΕ 07)
8. Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ 91.01) 7
9. Εικαστικών (ΠΕ 08) 11
10. Πληροφορικής (ΠΕ 86) 2
11. Εκπ/κοί Ειδικής Αγωγής σε δομές Ειδικής Αγωγής 6
12. Εκπ/κοί για παράλληλη στήριξη 13 (12 ΠΕ70 ,1 ΠΕ60)

 

Διαθέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων(Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ 13/9/2019)

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Στη σημερινή συνεδρίαση (13/9/2019 ) το ΠΥΣΠΕ Έβρου  αποφάσισε για τα παρακάτω θέματα:

α)Διαθέσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86 και ΠΕ91 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου. 

Γαλλικής Γλώσσας ΠΕ05

Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06

Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ07

Εικαστικών ΠΕ08

Φυσικής Αγωγής ΠΕ11

Μουσικής ΠΕ79

Πληροφορικής ΠΕ86

Θεατρικής Αγωγής ΠΕ91

β)Ανάθεση διδασκαλίας με υπερωριακή αποζημίωση σε διθέσια δημοτικά σχολεία 5 ωρών εβδομαδιαίως.

γ) Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων των Νηπιαγωγείων Άβαντα, Μάκρης και του δημοτικού σχολείου Ασπρονερίου.

Για τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά που προέκυψαν  μετά την τοποθέτηση αναπληρωτών και τις διαθέσεις των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων  θα ζητηθεί η πρόσληψη αναπληρωτών για την κάλυψη  αυτών  των κενών.

Τοποθετήσεις αναπληρωτών 2019-2020(α’ φάση)

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ανακοινώθηκαν από τη Δ/νση Αθμιας Εκπ/σης Έβρου οι τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2019-2020

 ΔΑΣΚΑΛΟΙ  ΠΕ70 Μ/ΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΜΕΑΕ)

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ06

 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ91.01

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕ08

ΠΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ86

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ79.01

ΠΕ70  Τ.Υ.-ΖΕΠ

Οι τοποθετήσεις Παράλληλης Στήριξης θα ανακοινωθούν αύριο.

Εκτιμώμενα κενά εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ Έβρου

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Μετά τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών τα λειτουργικά κενά στο ΠΥΣΠΕ Έβρου (αριθμητικά) είναι:

 Δάσκαλοι      (ΠΕ 70)   4
 Νηπιαγωγοί  (ΠΕ 60)   7
 Αγγλικών     (ΠΕ 06)   3
 Μουσικής    (ΠΕ 79.01 )   2
 Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ 91.01)   7
 Εικαστικών (ΠΕ 08)   11
 Πληροφορικής (ΠΕ 86)   2
 Εκπ/κοί Ειδικής Αγωγής σε δομές Ειδικής Αγωγής   5
Εκπ/κοί για παράλληλη στήριξη 12ΠΕ 70  1ΠΕ60

 

 

 

 

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας, να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας που θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σχολική μονάδα όπου ανήκουν οργανικά, εντός προθεσμίας που ορίζεται από την Τετάρτη 05-09-2019 έως και την Παρασκευή 16-09-2019.

Λήψη του αρχείου (Διαύγεια)

Ορισμός Υποδιευθυντή/ντριας σε δημοτικό Σχολείο Αλεξ/πολης

ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Την Πέμπτη, 29/08/2019  και ώρα 12.00 μ.μ. συνεδρίασε το Συμβούλιο Επιλογής(διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Έβρου) για το παρακάτω θέμα:

1.Ορισμός υποδιευθυντή/ντριας στο 7ο δημοτικό σχολείο Αλεξ/πολης

Υποδιευθύντρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξ/πολης ορίστηκε ομόφωνα η κ. Νικολαίδου Ευαγγελία ΠΕ70, όπως αυτό προβλέπεται  στο κεφ. Γ΄του Ν.4547/18 για την επιλογή στελεχών της Εκπαίδευσης.


© 2019 Μαντώ Νίκου-Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση