Ανακοίνωση πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ανακοίνωση πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων  Π.Ε. Ν. Έβρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021(Α΄ 136).

https://grafis.sch.gr/index.php/s/8p3ASv6SlVtj9yi

 

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μονάδων μετάθεσης Διεύθυνσης Π.Ε Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

 Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου μέσω τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα 21/12/2020 εξετάστηκαν οι ενστάσεις των εκπαιδευτικών για τους πίνακες μοριοδότησης μετάθεσης.Μετά την εξέταση αυτών ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου:

α) Από περιοχή σε περιοχή.

β) Για Βελτίωση και Οριστική Τοποθέτηση.

Επισημαίνεται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η έγκριση των ειδικών κατηγοριών.

Για τους πίνακες δείτε:

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

Ανακοίνωση Πινάκων Μονάδων Μετάθεσης 2020-2021

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ανακοινώθηκαν από  τη Δ/νση  Π/θμιας  Εκπ/σης Ν. Έβρου οι πίνακες των μονάδων μετάθεσης των εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση:

  • Από περιοχή σε περιοχή (από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ)
  • Σε ΣΜΕΑΕ
  • Για οριστική τοποθέτηση και βελτίωση (εντός ΠΥΣΠΕ)
  • Για Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέσουν ένσταση επί των πινάκων από Δευτέρα 14-12-2020 έως και Παρασκευή 18-12-2020.(Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στο Τμήμα Γ΄Προσωπικού της Δ/νσης Π.Ε.Έβρου)

Για τους πίνακες  και το έντυπο ενστάσεων δείτε :

ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ (1)

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας (16/10/2020)

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Από τη Δ/νση Π.Ε. Έβρου ανακοινώθηκαν τα παρακάτω:

Α. Καλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλήφθηκαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου με τις αποφάσεις πρόσληψης του Υ.ΠΑΙ.Θ. της 16/10/2020 με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, και βάσει των διατάξεων της υπ. αριθ. 104627/ΓΔ5/07/08/2020 (ΦΕΚ 3344 τ.Β.10-08-2020) Υπουργικής Απόφασης, να υποβάλουν τη σχετική δήλωση τοποθέτησης καθώς και το απογραφικό δελτίο Αναπληρωτή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και τη Παρασκευή 16/10/2020 και ώρα 14:00.

Διεύθυνση e-mail αποστολής των εντύπων: [mail@dipe.evr.sch.gr]

Θέμα του μηνύματος: Αποστολή απογραφικού δελτίου και δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτή

Υπόμνημα του μηνύματος: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Θα σας αποσταλεί ηλεκτρονική απόδειξη και δεν χρειάζεται τηλεφωνική επικοινωνία για επιβεβαίωση της παραλαβής.

Παρακαλούμε επίσης να μας δηλώσετε στο μήνυμά σας αν πρόκειται να κάνετε χρήση άδειας κύησης, λοχείας ή ανατροφής.

Στην δήλωση τοποθέτησης πρέπει να δηλωθούν, κατά σειρά προτίμησης, όλες οι σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη. Σε ενδεχόμενη, δε, παράλειψη υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης, ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος.

Αποκλειστικό κριτήριο τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία της ίδιας περιοχής πρόσληψης αποτελεί η σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π., βάσει της οποίας και διενεργήθηκε η πρόσληψη. (άρθρο 5 παράγραφος 10 της Αριθμ. 104627/ΓΔ5/07/08/2020 (ΦΕΚ 3344 τ.Β.10-08-2020) Υπουργικής Απόφασης)

♦ Λήψη της απογραφής και δήλωσης τοποθέτησης

♦ Λήψη των λειτουργικών κενών

 

Β. Οι αποφάσεις τοποθέτησης αναμένεται να εκδοθούν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 και οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 έως και την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020.

♦ Λήψη των δικαιολογητικών που προσκομίζονται κατά την ανάληψη στο σχολείο

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών 2020-21(Γ’ φάση)

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών (7/10/2020):

1. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης ΟΠΣ 5069645 (ΕΕΠ/ΕΒΠ)

2. Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2020-2021 ΟΠΣ 5069631 (Νηπιαγωγοί)

3. Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Εκπαιδευτικοί Γενικής εκπαίδευσης)

4. Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Εκπαιδευτικοί Ειδικής αγωγής)

5. Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΕΕΠ)

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία τοποθετούνται, από την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020.

♦ Λήψη των δικαιολογητικών που προσκομίζονται κατά την ανάληψη στο σχολείο

6/10/2020-Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γ’ φάσης

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ανακοίνωση-Ενημέρωση από τη Δ/νση  Π.Ε.Έβρου για τις προσλήψεις αναπληρωτών Γ΄φάσης.

Α. Καλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί, Ε.Π.Π και Ε.Β.Π οι οποίοι προσλήφθηκαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου με τις αποφάσεις πρόσληψης του Υ.ΠΑΙ.Θ. της 6/10/2020, και βάσει των διατάξεων της υπ. αριθ. 104627/ΓΔ5/07/08/2020 (ΦΕΚ 3344 τ.Β.10-08-2020) Υπουργικής Απόφασης, να υποβάλουν τη σχετική δήλωση τοποθέτησης καθώς και το απογραφικό δελτίο Αναπληρωτή/Ε.Π.Π. και Ε.Β.Π. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και τη Τρίτη 6/10/2020 και ώρα 14:00.

Διεύθυνση e-mail αποστολής των εντύπων: [mail@dipe.evr.sch.gr]

Θέμα του μηνύματος: Αποστολή απογραφικού δελτίου και δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτή

Υπόμνημα του μηνύματος: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Θα σας αποσταλεί ηλεκτρονική απόδειξη και δεν χρειάζεται τηλεφωνική επικοινωνία για επιβεβαίωση της παραλαβής.

Στην δήλωση τοποθέτησης πρέπει να δηλωθούν, κατά σειρά προτίμησης, όλες οι σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη. Σε ενδεχόμενη, δε, παράλειψη υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης, ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος.

Παρακαλούμε επίσης να μας δηλώσετε στο μήνυμά σας αν πρόκειται να κάνετε χρήση άδειας ευπαθών ομάδων λόγω COVID-19 ή άδειας κύησης, λοχείας και ανατροφής.

Αποκλειστικό κριτήριο τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. σε σχολεία της ίδιας περιοχής πρόσληψης αποτελεί η σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π., βάσει της οποίας και διενεργήθηκε η πρόσληψη. Ειδικά στην Ε.Α.Ε., κατά τη διαδικασία τοποθέτησης προηγούνται οι προσληφθέντες από τους κύριους πίνακες, ακολουθούν αυτοί από τους επικουρικούς και, έπονται αυτοί από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης. (άρθρο 5 παράγραφος 10 της αριθ. Αριθμ. 104627/ΓΔ5/07/08/2020 (ΦΕΚ 3344 τ.Β.10-08-2020) Υπουργικής Απόφασης)

♦ Λήψη της απογραφής και δήλωσης τοποθέτησης ΕΣΠΑ (Λήψη σε PDF αρχείο)

♦ Λήψη της απογραφής και δήλωσης τοποθέτησης ΠΔΕ (αφορά μόνο τις προσλήψεις σε Μειονοτικά Σχολεία)

♦ Λήψη των λειτουργικών κενών:

Κενά εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας

Κενά εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης

Κενα εκπαιδευτικών/Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Κενά Σχολικών Νοσηλευτών/Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Β. Σας ενημερώνουμε ότι οι αποφάσεις τοποθέτησης θα εκδοθούν την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, καθώς δεν έχουν εκδοθεί ακόμα οι αποφάσεις πρόσληψης από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και δεν έχουν αποσταλεί όλες οι αιτήσεις τοποθέτησης. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν, με απόφαση της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου, από την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020.

♦ Λήψη των δικαιολογητικών που προσκομίζονται κατά την ανάληψη στο σχολείο

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΠΕ Ν.ΕΒΡΟΥ

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο που λέει "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Π.Ε. Έβρου ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ το ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ 1. Γεωργούδη Δήμητρα του Αποστόλου (ne 70) 2. Κάλτσου Ζωή του Παναγιώτη (ne 60) 3. Λουπάτατζη Ροδόπη (Ροδούλα) του Δημητρίου (ne 70) 4. Νίκου Διαμάντω (Μαντώ) του Νικολάου (ne 70) 5. Παπαμιχαήλ Σταύρος του Μιχαήλ (ΠΕ 70) 6. Παρασκευοπούλου Μαρία του Βασιλείου (ne 70)"

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΥΣΠΕ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο που λέει "sли ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ n.e. ΔΗ.ΣΥΙΑ.Κ.Ε. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ TO ΑΠΥΣΠΕ AN. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αποστόλου Αθανάσιος (Σάκης) του Νικολάου Αρτεμιάδης Λάζαρος του Ιωάννη Ασλάνογλου Κωνσταντίνος του Ανάργυρου Γεωργιάδης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ Ιωαννίδης Αναστάσιος του Σάββα Κορυφίδου Μαρία του Ισάακ Μαλιαδά Δήμητρα του Βασιλείου Νικολάου Φώτιος του Αποστόλου Παπαμιχαήλ Σταύρος του Μιχαήλ Δ/νση n.e. Ν.Ξάνθης Δ/νση n.e. Ν.Δράμας Δ/νση n.e. N. Έβρου Δ/νση .Ε.Ν.Ροδόπης Δ/νση Π.Ε.Ν. Καβάλας Δ/νση Π.Ε.Ν.Δράμας Δ/νση Π.Ε.Ν. Έβρου Δ/νση Ε.Ν.Καβάλας Δ/νση Π.Ε.Ν. Έβρου"

Αναμορφωμένος πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντριών/ντων του 1ου Δ.Σ. Φερών και πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Το  ΠΥΣΠΕ Έβρου ως Συμβούλιο Επιλογής συνεδρίασε στις 5 Οκτωβρίου 2020 για την εξέταση ενστάσεων επί του  αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων Δ/ντριών/ντών για το 1ο Δ.Σ.Φερών.

Δεν υπήρξε καμία ένσταση επί του πίνακα και ο αναμορφωμένος πίνακας μοριοδότησης είναι:Λήψη του πίνακα

Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε η πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη την Τετάρτη 7/10/2020 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:Λήψη του προγράμματος συνεντεύξεων

Πίνακας υποψηφίων Διευθυντριών/ντών του 1ου Δ.Σ. Φερών με αξιολογική σειρά

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν.4547/2018 στο διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Έβρου-Συμβούλιο Επιλογής στις 28/09/2020 καταρτίστηκε ο πίνακας των υποψηφίων Διευθυντριών/ντών του 1ου Δ.Σ. Φερών με αξιολογική σειρά.

Από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς  μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις εγγράφως στη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου μέχρι την Πέμπτη 01-10-2020 και ώρα 14.00.

Λήψη του πίνακα


© 2023 Μαντώ Νίκου- Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση