Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Β’ φάση)

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

1. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών ΟΠΣ 5069633 2. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης ΟΠΣ 5069645 (ΕΕΠ) 3. ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2020-2021 ΟΠΣ 5069634 4. Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2020-2021 ΟΠΣ 5069631 5. Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. 6. Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής ΟΠΣ 5069864 7. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021 ΟΠΣ 5069632 (ΕΕΠ) 8. Πρόσληψη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με […]

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ, τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών (21/09/2020)

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου (21/09/2020)πραγματοποιήθηκαν αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ, τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών. Για τα ονόματα δείτε :PYSPE_21_09_2020

Λειτουργικά κενά στην Δ/νση Π.Ε Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Τα λειτουργικά κενά στην Α’ και Β’ Εβρου για την πρόσληψη αναπληρωτών β’ φάσης είναι τα παρακάτω: ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  Α’ ΕΒΡΟΥ  ΠΕ70: 13 ΠΕ60: 9 ΠΕ06: 10 ΠΕ07: 1(μειωμένου ωραρίου) ΠΕ08:9 ΠΕ11: 4 ΠΕ79.01: 3 ΠΕ86: 3 (πλήρους ωραρίου) ΠΕ91.01: 4 ΠΕ70 ΤΥ ΖΕΠ: 19 ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  Β’ ΕΒΡΟΥ ΠΕ05:1 (μειωμένου),  ΠΕ08: 1 (μειωμένου) ΠΕ86:1(μειωμένου), […]

Καλή σχολική χρονιά!

9ο Δημ.Σχολείο Αλεξ/πολης, Α/θμια Εκπ/ση, Διάφορα Δεν υπάρχουν σχόλια »

Εύχομαι σε όλους μας, μαθητές,εκπαιδευτικούς και γονείς, παρά τις φετινές δυσκολίες,μια ΚΑΛΗ, ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕ ΥΓΕΙΑ!!!  

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Έβρου(9/9/2020)Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου (9/9/2020) αποφασίστηκαν οι παρακάτω αποσπάσεις-τοποθετήσεις εκπαιδευτικών: Για τα ονόματα δείτε:Αποσπάσεις 9-9-2020 Στην ίδια συνεδρίαση έγιναν και οι διαθέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για τη συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου. Για τις διαθέσεις δείτε:Διαθέσεις 9-9-2020

Πίνακας υποψηφίων διευθυντών 7ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ανακοινώθηκε από τη Δ/νση Π.Ε. Έβρου, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου Επιλογής και όπως προβλέπεται από το άρθρο 28,παρ.1 του Ν.4547/2018, ο πίνακας υποψηφίων διευθυντών για την πλήρωση κενής θέσης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας. Ο πίνακας αφορά τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα και έγιναν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής. Έχει καταρτιστεί κατ’ αλφαβητική […]

Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου (4/9/2020)-Αποφάσεις

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου,στις 4/9/2020 αποφασίστηκαν τα παρακάτω: 1.Τροποποίηση διαθέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου. Για την απόφαση δείτε:Τροποποίηση διαθέσεων αναπληρωτών 2.Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ και από διάθεση στο ΠΥΣΠΕ Έβρου. Για την απόφαση δείτε:Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών


© 2023 Μαντώ Νίκου- Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση