Τα λειτουργικά κενά στην Α’ και Β’ Εβρου για την πρόσληψη αναπληρωτών β’ φάσης είναι τα παρακάτω:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  Α’ ΕΒΡΟΥ 

ΠΕ70: 13

ΠΕ60: 9

ΠΕ06: 10

ΠΕ07: 1(μειωμένου ωραρίου)

ΠΕ08:9

ΠΕ11: 4

ΠΕ79.01: 3

ΠΕ86: 3 (πλήρους ωραρίου)

ΠΕ91.01: 4

ΠΕ70 ΤΥ ΖΕΠ: 19

ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  Β’ ΕΒΡΟΥ

ΠΕ05:1 (μειωμένου),  ΠΕ08: 1 (μειωμένου)

ΠΕ86:1(μειωμένου), ΠΕ91.01: 1(μειωμένου)

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α’ ΕΒΡΟΥ

ΠΕ70 -ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: 16

ΠΕ60-ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: 3

ΠΕ70 -ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ  :4

ΠΕ11 ΕΑΕ: 1

ΠΕ79.01: 2

ΠΕ91.01: 1