Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του το ΠΥΣΠΕ Έβρου(7/8/2020)προέβη στην τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και στην επικαιροποίηση των νέων λειτουργικών κενών για τη Β΄φάση τοποθέτησης των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

Για τις τοποθετήσεις δείτε:ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

Για τα λειτουργικά κενά ΠΕ70,ΠΕ60,ΠΕ06 και ΠΕ11 δείτε:7_8_2020_LEIT_KENA_A_signed

Για τα λειτουργικά κενά  ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ79 & ΠΕ86 δείτε:7_8_2020_LEIT_KENA_B_signed

Καλούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί του συνημμένου πίνακα να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων. Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Έβρου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dipe.evr.sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355316), μέχρι την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 12:00΄. Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις πρέπει να είναι ενυπόγραφες και παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τη λήψη τους.

Λήψη της πρόσκλησης  Λήψη της δήλωσης (MS Word)