Στη συνεδρίαση της 26ης Ιουνίου 2020 το  ΠΥΣΠΕ Έβρου προέβη στη διαπίστωση των λειτουργικών κενών για να αποσταλούν στο ΚΥΣΠΕ για την πραγματοποίηση των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Τα κενά Γενικής και Ειδικής Αγωγής σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία για το σχολικό έτος 2020-21  διαμορφώνονται ως εξής:
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΠΕ70: -16
ΠΕ60: -30
ΠΕ06: -24
ΠΕ07: -7
ΠΕ11: -11
ΠΕ79: -10
ΠΕ08: -27
ΠΕ86:- 5
ΠΕ91.01: -13
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΠΕ70: -23
ΠΕ11: -2
ΠΕ79: -2
ΠΕ86: -2