Στη συνεδρίαση  της  19ης Ιουνίου 2020 το ΠΥΣΠΕ Έβρου προέβη στην πραγματοποίηση  των οριστικών  τοποθετήσεων εκπαιδευτικών και στην επικαιροποίηση των κενών οργανικών θέσεων όλων των ειδικοτήτων του νομού.

Για τον πίνακα των οριστικών τοποθετήσεων δείτε:ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Για τα εναπομείναντα οργανικά κενά  δείτε:19_6_2020_ΚΕΝΕΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ_ΘΕΣΕΙΣ 2020_signed

Στην ίδια συνεδρίαση αναγνωρίστηκε η συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών(οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου στο τηλέφωνο 6972756575).

Επίσης έγινε δεκτή η αίτηση  παραίτησης  Προϊσταμένης Νηπιαγωγείου  από θέση ευθύνης  καθώς και η τροποποίηση  διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου.

Και επειδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα που αφορούν τις τοποθετήσεις κατά προτεραιότητα θέλω να αναφέρω και να θυμίσω τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΠΔ 50/1996 όπως ισχύει,  κατά τις µεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών µετατίθενται ή τοποθετούνταικατά προτεραιότητα, συγκρινόµενοι µόνο µεταξύ τους:

  •  Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρήκοα, αυτιστικά, σπαστικά πάσχουν από µεσογειακή αναιµία, που χρήζει µεταγγίσεων αίµατος, λευχαιµία, αιµορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιµοκάθαρσης, ΑΙDS, σύνδροµο DΟWΝ και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής µορφής καρκίνο σε µεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θµιας Υγειονοµικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας
  • Οι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από µεσογειακή αναιµία που χρήζει µεταγγίσεων αίµατος, λευχαιµία, αιµορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιµοκάθαρσης, ΑΙDS και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής µορφής καρκίνο σε µεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θµιας Υγειονοµικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

Προτεραιότητα στις μεταθέσεις προβλέπεται και για τους πολύτεκνους  τόσο από περιοχή σε περιοχή όσο και εντός της ίδιας περιοχής, σύμφωνα με την τροποποίηση που εισήγαγε το άρθρο 55 του Ν.4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/24-1-2020).

Για την τροποποίηση δείτε:Διευκρινίσεις-σχετικά-με-τον-ν.4653_2020

Στις τοποθετήσεις /βελτιώσεις θέσεων του ΠΥΣΠΕ Έβρου τοποθετήθηκαν κατά προτεραιότητα μία(1) εκπαιδευτικός που εμπίπτει στην περ. α του άρθρου 13 του ΠΔ 50/1996, τρεις(3) εκπαιδευτικοί σύμφωνα με την  τροποποίηση που εισήγαγε το άρθρο 55 του Ν.4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/24-1-2020) και μία (1) εκπαιδευτικός σύμφωνα  την παρ. 2 του άρθρου 39 του
Ν.4403/2016, ΦΕΚ 125Α’), που ορίζει ότι  και οι εκπαιδευτικοί που λόγω ποσοστού αναπηρίας τέκνου 67%, εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους και προτάσσονται και κατά τη διαδικασία μεταθέσεων και τοποθετήσεων εντός της ίδιας περιοχής, ενώ εξαιρούνται από την κρίση υπεραριθμίας.