Στη σημερινή συνεδρίαση (11/06/2020)του ΠΥΣΠΕ Έβρου πραγματοποιήθηκαν  οι οριστικές τοποθετήσεις και μεταθέσεις  (βελτιώσεις θέσεων) των εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου καθώς και η επικαιροποίηση των  οργανικών θέσεων που εξακολουθούν να παραμένουν κενές.

Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στους πίνακες θα εξεταστούν από το ΠΥΣΠΕ Έβρου, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, η οποία μπορεί να υποβληθεί μέχρι την Πέμπτη 18/06/2020.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση για τοποθέτηση, εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, μπορούν να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στις οργανικές θέσεις που εξακολουθούν να παραμένουν κενές. Η δήλωση θα υποβληθεί μέχρι την Πέμπτη 18/06/2020.

Οι εκπαιδευτικοί που δεν υπέβαλαν δήλωση και είναι στη διάθεση  του ΠΥΣΠΕ Έβρου, μπορούν να υποβάλουν δήλωση για τοποθέτηση  στις  οργανικές θέσεις που εξακολουθούν να παραμένουν κενές.Η δήλωση θα υποβληθεί μέχρι την Πέμπτη  18/06/2020.

Οι εκπαιδευτικοί που δεν θα τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους και μετά τη συμπληρωματική δήλωση θα τοποθετηθούν προς το συμφέρον της υπηρεσίας σε κενή οργανική.

Για τον Πίνακα οριστικών τοποθετήσεων και μεταθέσεων δείτε:ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Για τα εναπομείναντα οργανικά κενά δείτε:ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ