Στις 8 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί  συνεδρίαση  του Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Έβρου μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2873/Υ1/17-03-2020 Υπουργική Απόφαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Ανακοίνωση πίνακα μοριοδότησης για οριστικές τοποθετήσεις και βελτιώσεις θέσεων.
  2. Διαπίστωση κενών οργανικών θέσεων.
  3. Εξέταση αίτησης αναγνώρισης συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.

Μετά τη συνεδρίαση θα ανακοινωθούν τα οργανικά κενά όλων των ειδικοτήτων και η προθεσμία δήλωσης τοποθέτησης -βελτίωσης θέσης για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς (όσων έχουν κάνει αίτηση μετάθεσης-βελτίωσης θέσης τον Νοέμβριο του 2019 καθώς και αυτών που ήρθαν με μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ Έβρου).