Οργανικά κενά(-) και  Οργανικές υπεραριθμίες(+) αναλυτικά:

Β΄ΕΒΡΟΥ :

ΠΕ70 -Δ.Σ Καμαριώτισσας (1 κενό)

ΠΕ60 -Ν/Γ Λακκώματος (1 κενό)

Α΄ΕΒΡΟΥ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                 ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ
ΠΕ70 -ΔΑΣΚΑΛΩΝ (-8) 2ο , 5ο 9ο, 11ο Δ.Σ.Αλεξ/πολης,Νέας Χηλής,Μαΐστρου,Μειονοτικό  Αλεξ/πολης, 6ο Ορεστιάδας
ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (-18) 10ο,16ο Ν/Γ Αλεξ/πολης,Γονικού,Σιδηρούς,Μεγ.Δερείου (2),Ρούσσας,Σιδηροχωρίου,Μεταξάδων,Σοφικού,1ο Ορεστιάδας,9ο Ορεστιάδας,Πύργου,Νέας Βύσσας (3),Στέρνας,Ριζίων
ΠΕ11-ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ (+8)  +8 Υπεράριθμοι Εκπαιδευτικοί
ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (-7) 2ο Δ.Σ. Διδ/χου,Κυπρίνου,Μεταξάδων,Ριζίων,8ο Δ.Σ.Ορεστιάδας,Δικαίων,Νέας Βύσσας
ΠΕ79.01-ΜΟΥΣΙΚΗΣ (-14) 2ο και 9ο Δ.Σ.Αλεξ/πολης,1ο Σουφλίου3ο Φερών,1ο,4ο,5ο Διδ/χου,1ο,2ο,3ο,4ο,7ο,8ο Ορεστιάδας και Ειδικό Δ.Σ.Αλεξ/πολης.
ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (-1) Δ.Σ.ΔΙΚΑΙΩΝ
ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(-9)

1ο Φερών,Δ.Σ.Τυχερού,1ο Σουφλίου,1ο,3ο,5ο Διδ/χου,1ο,3ο,6ο Ορεστιάδας.
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΑΕ

(-7)

Ειδικό Δ.Σ.Αλεξ/πολης(2 κενά)Ειδικό Δ.Σ.Διδ/χου(2 κενά),Ειδικό Δ.Σ.Ορεστιάδας (3 κενά)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΑΕ (-2) Ειδικό Ν/Γ Ορεστιάδας (2 κενά)