ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Στις 26  Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Έβρου  συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ορισμός Υπευθύνου-ης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Διεύθυνσης  Π.Ε. Έβρου.
2. Εισήγηση για ορισμό Συντονιστή-τριας του αντικειμένου της Κολύμβησης.
3. Ανάθεση  διδακτικών ωρών σε εκπαιδευτικούς σε προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και σε Γραμματειακή Υποστήριξη, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου.
4. Ορισμός Προϊσταμένων σε 1/θέσια Νηπιαγωγεία.
5. Προσωρινή τοποθέτηση  νεοδιόριστου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ86.
6. Τοποθέτηση αποσπασμένης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60.