Μετά την τοποθέτηση αναπληρωτών, των αδειών που προέκυψαν και των διαθέσεων στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ της 13ης Σεπτεμβρίου 2019 διαπιστώθηκαν τα παρακάτω λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών:

 

Ειδικότητες Εκτιμώμενα κενά 
1. Δάσκαλοι      (ΠΕ 70) 8
2. Νηπιαγωγοί  (ΠΕ 60) 7
3. Αγγλικών     (ΠΕ 06) 3
4.Φ. Αγωγής    (ΠΕ 11)
5. Μουσικής    (ΠΕ 79.01) 2
6. Γαλλικών (ΠΕ 05)
7. Γερμανικών (ΠΕ 07)
8. Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ 91.01) 7
9. Εικαστικών (ΠΕ 08) 11
10. Πληροφορικής (ΠΕ 86) 2
11. Εκπ/κοί Ειδικής Αγωγής σε δομές Ειδικής Αγωγής 6
12. Εκπ/κοί για παράλληλη στήριξη 13 (12 ΠΕ70 ,1 ΠΕ60)