Μετά τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών τα λειτουργικά κενά στο ΠΥΣΠΕ Έβρου (αριθμητικά) είναι:

 Δάσκαλοι      (ΠΕ 70)   4
 Νηπιαγωγοί  (ΠΕ 60)   7
 Αγγλικών     (ΠΕ 06)   3
 Μουσικής    (ΠΕ 79.01 )   2
 Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ 91.01)   7
 Εικαστικών (ΠΕ 08)   11
 Πληροφορικής (ΠΕ 86)   2
 Εκπ/κοί Ειδικής Αγωγής σε δομές Ειδικής Αγωγής   5
Εκπ/κοί για παράλληλη στήριξη 12ΠΕ 70  1ΠΕ60