Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις οριστικές τοποθετήσεις και μετακινήσεις  (βελτιώσεις θέσεων) των εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου καθώς και  οι οργανικές θέσεις που εξακολουθούν να παραμένουν κενές.

Ενστάσεις για τους πίνακες μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα  20/5/2019 και ώρα 10.00 π.μ.
Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση για τοποθέτηση, εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν  σε σχολείο της προτίμησης τους, μπορούν να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση  για τοποθέτηση  στις οργανικές  θέσεις που εξακολουθούν να παραμένουν κενές.

Η δήλωση θα πρέπει να  υποβληθεί μέχρι τη Δευτέρα  20/5/2019.
Οι εκπαιδευτικοί που δεν υπέβαλαν δήλωση και είναι στη διάθεση  του ΠΥΣΠΕ Έβρου, μπορούν να υποβάλουν δήλωση για τοποθέτηση  στις  οργανικές θέσεις που εξακολουθούν να παραμένουν κενές.

Η δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τη Δευτέρα 20/5/2019.
Οι εκπαιδευτικοί που δεν θα τοποθετηθούν σε  σχολείο της  προτίμησής  τους και μετά τη  συμπληρωματική δήλωση θα τοποθετηθούν  προς το συμφέρον της υπηρεσίας  σε κενή οργανική θέση.

Μεταθέσεις-βελτιώσεις θέσεων (ονόματα):

Τοποθετήσεις_βελτιώσεις_Α΄_ φάση

Πίνακας οργανικών κενών για τη Β΄φάση τοποθετήσεων:

Οργανικά_κενά_15-5-2019

Αίτηση για τη Β΄φάση:Λήψη της πρότυπης αίτησης