Κατά τη  σημερινή συνεδρίασή του(18/4/2019) το ΠΥΣΠΕ  Έβρου προέβη στον ονομαστικό χαρακτηρισμό των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Έβρου.

Για τα ονόματα δείτε:ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ

Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν οργανικά υπεράριθμοι, καλούνται να υποβάλουν αίτηση – δήλωση τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες όπου υφίστανται οργανικά κενά, μέχρι την Τρίτη 30-04-2019.
Η τοποθέτηση των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών θα γίνει σε κενές οργανικές  θέσεις της ίδιας ομάδας σχολείων και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε σχολεία των όμορων ομάδων.

Όσοι από τους οργανικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν ή δεν καταστεί δυνατό να τοποθετηθούν  σε οργανικά κενά με τη διαδικασία ρύθμισης υπεραριθμίας, όπως περιγράφεται πιο πάνω, τοποθετούνται  στη συνέχεια σε κενές  οργανικές θέσεις σχολείων της περιοχής, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/96, όπως αυτό τροποποιήθηκε  με το άρθρο 13 του Π.Δ.100/1997,συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς του ίδιου κλάδου που ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτηση.

Υποβολή της αίτησης – δήλωσης μπορεί να γίνει ιδιοχείρως στα Γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου ή  να σταλεί με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 2551355346 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αν σταλεί με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει να επιβεβαιώσετε τη  λήψη του.

Λήψη της δήλωσης τοποθέτησης λόγω οργανικής υπεραριθμίας

12_04_2019_Οργανικά κενά_

Ομάδες_σχολείων