Την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 08.30 π.μ θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Διαπίστωση  οργανικών υπεραριθμιών.

2. Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων.

3. Γνωμοδότηση  για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών.

4. Γνωμοδότηση για αναγνώριση τίτλου σπουδών ως αδιάσπαστου τίτλου μεταπτυχιακού επιπέδου.

5. Εξέταση αίτησης  εκπαιδευτικού για απόσπαση.