Την Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019 και ώρα 8.30 π.μ. θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Προσδιορισμός οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού.
2. Διακοπή απόσπασης εκπαιδευτικών.
3. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών για κάλυψη λειτουργικών κενών.
4. Διακοπή διάθεσης εκπαιδευτικού και διάθεση προσωρινής αναπληρώτριας
εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της διδακτικού ωραρίου.
5. Ορισμός Προϊσταμένης Νηπιαγωγείου.
6. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
7. Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
8. Αναγνώριση προϋπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών.