Την Πέμπτη 7  Φεβρουαρίου 2019  και ώρα 08.30 π.μ. θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου  για τα παρακάτω θέματα:

1.  Αποσπάσεις – Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών για  κάλυψη λειτουργικών κενών.

2. Απόφαση για βαθμολογική κατάταξη εκπαιδευτικών.

3. Απόφαση για μονιμοποίηση εκπαιδευτικού.

4. Αναγνώριση προϋπηρεσίας  μονίμου εκπαιδευτικού, για βαθμολογική εξέλιξη.

5. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

6. Αναγνώριση προϋπηρεσίας προσωρινών  αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

7. Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσωρινών  αναπληρωτών εκπαιδευτικών.