Οριστικοί πίνακες μοριοδότησης των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Έβρου:

α) Από περιοχή σε περιοχή. Λήψη του αρχείου

β) Σε ΣΜΕΑΕ. Λήψη του αρχείου

γ) Για Βελτίωση και Οριστική Τοποθέτηση. Λήψη του αρχείου

δ) Για Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Λήψη του αρχείου