ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

                                         ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι ενδιαφερόμενοι  εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας, να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας που θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σχολική μονάδα όπου ανήκουν οργανικά, εντός προθεσμίας που ορίζεται από την Τετάρτη 17-10-2018 έως και την Παρασκευή 26-10-2018.

Για την προκήρυξη δείτε:

9138_17_10_2018_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΠΛΗΡΩΣΗ_ΚΕΝΩΝ_ΘΕΣΕΩΝ_Ω6844653ΠΣ-Ρ1Α