Στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30,  θα συνεδριάσει  το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου για τα παρακάτω θέματα:

  1. Πρόταση για αποσπάσεις εκπαιδευτικών.
  2. Πρόταση για διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου.
  3. Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
  4. Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
  5. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών.