Μετά τις τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ Έβρου, τα λειτουργικά κενά διαμορφώνονται ως εξής:

Κενά εκπαιδευτικών 2018-2019