Ανακοινώθηκαν όλες οι τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών εκτός των εκπαιδευτικών Θεατρικής Αγωγής  οι οποίες θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα.

Για τις τοποθετήσεις δείτε:

Λήψη για ειδικότητες  Λήψη για ΠΕ70   Λήψη για ΠΕ70 Μ/ΚΩΝ

Λήψη για Τ.Υ. ΖΕΠ Λήψη για ΠΕ60

Λήψη για παράλληλη  Λήψη για ΣΜΕΑΕ  Λήψη για ΣΜΕΑΕ – Ειδικότητες