Το ΠΥΣΠΕ Έβρου θα συνεδριάσει την Πέμπτη,26/7/2018 στις 09:00 π.μ. για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποσπάσεις-τοποθετήσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
2. Εξέταση θέματος μοριοδότησης εκπαιδευτικών που αιτούνται προσωρινή τοποθέτηση.
3. Πρόταση για λειτουργία παραρτήματος Νηπιαγωγείου.
4. Γνωμοδότηση για χορήγηση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.