Στη σημερινή συνεδρίαση,18/07/2018, το ΠΥΣΠΕ Έβρου κατά πλειοψηφία τοποθέτησε τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς  και τους εκπαιδευτικούς που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων του Έβρου.Και οι δύο αιρετοί καταψηφίσαμε τις μεταβολές αυτές και το χρονοδιάγραμμα που θέτει το Υπουργείο για τους λόγους που έχω αναφέρει σε προηγούμενη δημοσίευσή μου και σύμφωνα με την εγκύκλιο που απέστειλε η ΔΟΕ για το συγκεκριμένο θέμα.

Για την τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων δείτε:Τοποθέτηση υπεράριθμων Εκπαιδευτικών (Γ΄Φάση)

Για την προσωρινή τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών που είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου δείτε:Προσωρινή τοποθέτηση Εκπαιδευτικών που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ

Μετά την τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά,των υπεράριθμων Εκπαιδευτικών και όσων είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου, τα κενά διαμορφώνονται ως εξής:

Λειτουργικά κενά_18-7-18

Λειτουργικά κενά Ε.Α.Ε. στις 18/7/2018

Οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί του ΠΥΣΠΕ Έβρου που τοποθετήθηκαν σε σχολική μονάδα και είχαν υποβάλει αίτηση απόσπασης, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να ανακαλέσουν την αίτηση απόσπασης υποβάλλοντας σχετική αίτηση ανάκλησης. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση ανάκλησης, η αίτηση απόσπασης θα εξεταστεί μαζί με τις υπόλοιπες αιτήσεις εκπαιδευτικών που έχουν υποβληθεί.
Επίσης λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε σχολική μονάδα και δεν είχαν υποβάλει αίτηση απόσπασης,μπορούν εφόσον το επιθυμούν να το κάνουν τώρα επικοινώντας με το γραφείο της διεύθυνσης Π.Ε.Έβρου για τη διαδικασία.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου και πήραν προσωρινή τοποθέτηση σε λειτουργικό κενό.