Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70,ΠΕ73,ΠΕ60,ΠΕ05,ΠΕ06 και ΠΕ11 που
χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι στις σχολικές μονάδες
που είναι τοποθετημένοι οργανικά, να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης
σχολικών μονάδων για τοποθέτηση.
Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Έβρου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dipe.evr.sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355346), μέχρι την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00. Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις πρέπει να είναι ενυπόγραφες. Σε περίπτωση υποβολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τη λήψη της.

Λήψη του αρχείου    Λήψη του 2ου αρχείου 

Λήψη του 3ου αρχείου   Λήψη του 4ου αρχείου    Λήψη του 5ου αρχείου