Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Σας ενημερώνω πως το ΠΥΣΠΕ Έβρου αποφάσισε να μη λάβει υπόψη την τελευταία οδηγία του Υπουργείου για τις τοποθετήσεις-μεταθέσεις επειδή ήδη είχαν ολοκληρωθεί όλες οι τοποθετήσεις-μεταθέσεις(βελτιώσεις θέσεων) μέσα στο αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε ορίσει το Υπουργείο Παιδείας και δεν μπορούσε η διαδικασία να επαναληφθεί.Το ίδιο έχει γίνει και σε όσα  ΠΥΣΠΕ της χώρας  είχαν ολοκληρωθεί οι μεταβολές.

Για τον οριστικό πίνακα μεταθέσεων(βελτιώσεις θέσεων)καθώς και των τοποθετήσεων των Εκπ/κών που ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου δείτε:

Οριστικός πίνακας μεταθέσεων και τοποθετήσεων