Στη σημερινή συνεδρίαση, 14/09/2017  το ΠΥΣΠΕ Έβρου αποφάσισε για τα παρακάτω θέματα:

1. Εκδίκαση ενστάσεων για τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των υποψήφιων Διευθυντριών Νηπιαγωγείων και αναμόρφωσή του.

Δεν υπήρχαν ενστάσεις επί του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα και ο πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:Λήψη του πίνακα

2. Επιλογή Προϊσταμένων σε Διθέσια και  Τριθέσια Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία και  Ορισμός Προϊσταμένων  σε Μονοθέσια Νηπιαγωγεία

Επιλογή Προϊσταμένων