Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 09.00΄π.μ. θα συνεδριάσει το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Έβρου (Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών) με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εκδίκαση ενστάσεων για τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των υποψήφιων Διευθυντριών Νηπιαγωγείων και αναμόρφωσή του.

2. Επιλογή Προϊσταμένων σε Διθέσια και  Τριθέσια Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης αυτής θα ακολουθήσει νέα συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 10.00΄π.μ. την ίδια μέρα, για να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα:

1.Διαθέσεις -Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ ΄ΡΕβρου.

2. ΟρισμόςΠροϊσταμένων  σε Μονοθέσια Νηπιαγωγεία.