Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Τμήματα Ένταξης και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. στον Νομό Έβρου.

Για τα ονόματα δείτε:Αναπληρωτές σε Τμήματα Ένταξης και Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΕΣΠΑ που επιθυμούν βελτίωση θέσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Για την αίτηση:Λήψη του αρχείου.