Διαθέσεις εκπαιδευτικών (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07,ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19/20, ΠΕ32) για συμπλήρωση του υποχρωτικού τους ωραρίου.

Για τις διαθέσεις δείτε εδώ:Διαθέσεις Εκπ/κών για συμπλήρωση ωραρίου