Ανακοινώθηκε ο  τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντριών Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου.

Οι υποψήφιες μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά αυτού στο ΠΥΣΠΕ Έβρου ως συμβουλίου επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων μέχρι την Τρίτη
12-09-2017.