Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2017-2018

Αναπληρωτές Παράλληλη στήριξη

Αναπληρωτές ΠΕ70, ΠΕ60

Αναπληρωτές Ειδικότητες

Οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Τμήματα Ένταξης και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 11/09/2017.